slider1
slider3
slider2

DĖL UGDOMOSIOS VEIKLOS MOKYKLOJE NUTRAUKIMO

ŠIAULIŲ 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDOMOSIOS VEIKLOS MOKYKLOJE NUTRAUKIMO

2018 m. vasario 8 d. Nr. V- 15 (1.3)

Šiauliai

Remiantis Nacionalinės visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis dėl padidėjusio stireno kiekio aplinkoje, 2018 m. vasario 8 – 9 d. ugdomoji veikla mokykloje nutraukiama.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorių Kristina Vedeckienė

© 2019 mir.lt