slider1
slider3
slider2

Erasmus + projektas „Inkliuzinė meno pedagogika“

2018 m. kovo 13-16 d. Vechtos universitete, Vokietijoje vyko antrasis Erasmus+ projekto IPA „Inclusive Pedagogy in Arts” (Inkliuzinė meno pedagogika”) susitikimas. Jame dalyvavo pedagogai ir mokslininkai iš Suomijos, Austrijos, Vokietijos ir Lietuvos. Per trumpą, bet „vokiškai“ itin intensyvią darbinę programą projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Vokietijos inkluzine meno pedagogika. Įsimintinas vizitas vyko Kardinal-von-Galen-Haus inkliuzinėje bendrojo lavinimo mokykloje, kuri išsiskiria savo koncepcija visoje Žemutinėje Saksonijoje.

Šioje mokykloje klasės sudėtis sudaroma „50 procentų“ principu. Pusė klasės sudėties įprasto elgesio mokinių ir kita pusė su specialiais poreikiais. Visiems projekto dalyviams kilo žemiškas klausimas: „Kodėl tėvai savo sveikus vaikus leidžia lankyti tokią mokyklą, kur pusė klasės vaikų yra su fizine negalia? ”. O pasirenka todėl, kad šioje mokykloje kiekvienam mokiniui sudaroma individuali mokymosi programa, visiems mokiniams savaime skiriama daugiau mokytojų dėmesio, tokio tipo klasėms skiriama daugiau pedagogų. Jei mokantis pagal individualią programą mokinys ją įvykdo greičiau, jis anksčiau perkeliamas į aukštesnę klasę”.

Kitas aspektas, kurį pastebėjo mūsų mokyklos mokytojos, tai kad sveiki vaikai nuoširdžiai draugauja su neįgaliais vaikais, jie itin socialūs ir linkę bendrauti. Formuojasi hipotezė, kad sveiki vaikai tampa jautresni ir tolerantiškesni, o, vaikai su specialiais poreikiais yra laimingi, kad turi tikrų draugų, blaiviai vertinančių jų situaciją, kad yra mylimi, bet taip pat gali būti savarankiški ir lygiaverčiai draugystėje.

Kitoje Vechtos bendro lavinimo mokykloje teko stebėti inkliuzinę muzikos pamoką, kurioje pusė klasės mokinių buvo iš kitų šalių t.y. „pabėgelių vaikai“. Dėl kultūrų ir kalbos skirtumų jiems sudaromas specialus pamokos planas ir adaptuotos užduotys. Pamokoje mokymo procesas vyko itin natūraliai, nevengiant klaidų, nesusipratimų, rezultate be to, kad buvo lavinama klausa ir muzikiniai įgūdžiai, vaikai dirbdami grupėje tapo komanda ir buvo draugiškai priversti klausyti vienas kito.

Projekto dalyviai susipažino su nauju instrumentu Veeh-arfa. Dėl specialios žymėjimo ir grojimo technikos, jau pirmą minutę ja gali groti visi. Vokietijoje šis instrumentas dažnai naudojamas inkliuzinėse muzikos pamokose. Galimybė greitai išmokti groti instrumentu ir savarankiškai muzikuoti, visiems vaikams suteikia daugiau pasitikėjimo savimi ir muzikavo džiaugsmo.

Šiaulių pirmąją muzikos mokyklą šiame projekte atstovauja mokytojos Kristina Kuprytė ir Jurgita Bubnienė. Šiauliuose Erasmus+ IPA projekto dalyvių susitikimas vyks 2018 m. spalio mėnesį.

© 2019 mir.lt