slider1
slider3
slider2

Fortepijono specialybės 1-os klasės mokinių tėvų susirinkimas

2014 m. rugsėjo 29 d. įvyko fortepijono specialybės 1-os klasės mokinių tėvų susirinkimas.
Susirinkimo organizatorė ir vedėja mokytoja Loreta Bubnienė kalbėjo apie grojimo fortepijonu įgūdžių formavimą bei jų svarbą vaiko intelektiniam vystymuisi, informaciją 2014 – 2015 m. m. ugdymo proceso organizavimo klausimais suteikė mokytojai: Genovaitė Jaseliūnienė, Aurelija Urniežienė. Pirmokų tėveliai buvo pakviesti įsijungti į mokyklos bendruomenės veiklą, skatinami kartu spręsti kylančias problemas, bendravimo ir bendradarbiavimo principu siekti sklandaus mokomojo proceso organizavimo. Renginyje grojo fortepijono specialybės mokinės – Martyna Vedeckytė, Gabija Palujanskaitė, Aleksandra Vaišvilaitė (mokyt. Ina Lapukienė, Saulė Žentelienė).

 

© 2021 mir.lt