slider1
slider3
slider2

III tarptautinė konferencija „Muzikos/meno mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: ugdymas(is) kiekvienam arba kaip išlikti patraukliems“

Balandžio mėn. 11 d. (trečiadienį) Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje įvyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Muzikos/meno mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: ugdymas(is) kiekvienam arba kaip išlikti patraukliems“. Konferencija organizuojama trečią kartą. Dalyvavo arti šimto klausytojų ir pranešėjų iš Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Neringos, Kupiškio, Akmenės, Telšių, Suomijos, Vokietijos ir Austrijos.

Buvo pristatyta dvidešimt pranešimų, esminį dėmesį telkiant ties įtraukiojo ugdymo samprata muzikos ir meno mokyklose, į asmenybės ugdymą, asmeninę mokinio ūgtį, sėkmingą ir patrauklų mokymą(si). Šiemet konferencijos turinys buvo papildytas atviromis pamokomis, kurias demonstravo Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytojai: mokytojos metodininkės Ina Lapukienė, Dangirutė Petrauksienė, vyresnieji mokytojai Gitana Urbonienė, Zigmas Drakšas, mokytojos ekspertės Elena Ralienė, Genovaitė Jaseliūnienė.

Itin reikšmingi plenarinio posėdžio pranešėjų ŠU prof. dr. Aušros Kazlauskienės („Kad neištiktų „mokymosi bulimija“: visapusiškos asmenybės link“), Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos socialinės pedagogės Ligitos Mickienės („Įtraukusis ugdymas: palankios aplinkos kiekvienam vaikui kūrimas“), publicistės, leidyklos „Šviesa“ viešųjų ryšių vadovės Rūtos Latinytės („Naujasis mokytojo vaidmuo visuomenėje ir socialiniuose tinkluose: galimybės ir idėjos“) pranešimai.

Konferencijos organizacinis komitetas: mokyklos direktorius V. Ališauskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Vedeckienė, mokytojai: A. Kriščiūnaitė, K. Kuprytė, J. Bubnienė.

© 2023 mir.lt