slider1
slider3
slider2

Darbuotojų poreikis

KONKURSAS KONCERTMEISTERIO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

Data: 2018-09-20

ŠIAULIŲ 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ KONCERTMEISTERIO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2018 M. SPALIO MĖN. Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 PILNAS DOKUMENTAS

Puslapiai:1
© 2019 mir.lt