slider1
slider3
slider2

Naujienos

IN MEMORIAM Sauliui Sondeckiui 90

Data: 2018-10-23

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko Švš. Mišios ir koncertas, skirtas iškiliai asmenybei, prof. Sauliui Sondeckiui, atminti. ….

Renginys, skirtas Pasaulinei baltosios lazdelės dienai paminėti

Data: 2018-10-22

Lietuvių literatūros mylėtojai rinkosi į Šiaulių vyskupijos kurijos Pastoracinį centrą, nes čia vyko interaktyvi Brailio rašto ir garsinio skaitymo valanda „Vinco Mykolaičio-Putino kūryba“, skirta Pasaulinei baltosios lazdelės dienai paminėti. ….

XII tarptautinis festivalis-konkursas „Crazy accordeon“

Data: 2018-10-17

Šiaulių 1-ąją muzikos mokyklą atstovavo akordeonistų duetas: Rugilė Romeikaitė ir Bernardas Liberis. ….

D. Trinkūno konkursas – festivalis

Data: 2018-10-16

Festivalio paraiška D. Trinkūno nuostatai Konkurso paraiska KONKURSO-FESTIVALIO TVARKARAŠTIS REPETICIJŲ TVARKARAŠTIS

Šiaurės Lietuvos jaunųjų muzikų paradas 2018

Data: 2018-10-11

Chaimo Frenkelio viloje įvyko Šiaurės Lietuvos jaunųjų muzikų paradas 2018. Koncerto programoje dalyvavo ir mūsų muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai: smuikininkė Morta Milašauskaitė ir smuikininkų ansamblis „Fiori musicali“ (mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė). ….

Rugsėjo takeliu su kanklėmis rankose

Data: 2018-10-01

Tos nepailstančios mokyklos jaunosios kanklininkės! Rodos, mokslo metai tik prasidėjo, o kur tik mergaitės, savo mokytojos Elenos Ralienės kūrybiškumo ir iniciatyvumo dėka, nepabuvojo: rudens lygedienį šventė, kanklininkės R. Marozienės rečitalį išklausė, asociacijos „Salvia“ respublikinės metinės konferencijos meninėje programoje dalyvavo ir dar Baltų kultūros parką aplankė….

KONKURSAS KONCERTMEISTERIO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

Data: 2018-09-20

ŠIAULIŲ 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ KONCERTMEISTERIO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2018 M. SPALIO MĖN. Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 PILNAS DOKUMENTAS

XXIV tarptautinis akordeono festivalis-seminaras „Palanga 2018“

Data: 2018-09-19

2018 m. liepos 30 – rugpjūčio 5 dienomis vyko XXIV tarptautinis akordeono festivalis seminaras – praktikumas „Palanga 2018“. Džiaugiamės mokyklos akordeono specialybės mokinio Augusto Rimgailos (mokytoja Vitalija Ponelienė) vasaros muzikinių pasirodymų puokšte. Jaunasis akordeonistas grojo Šiaulių krašto geriausiųjų akordeonistų koncerte ir festivalio uždarymo baigiamajame koncerte.

© 2023 mir.lt