slider1
slider3
slider2

Naujienos

IV tarptautinis jaunimo muzikos konkursas „Su muzika per Europą“

Data: 2018-06-06

Sveikiname Lėją ir jos mokytoją su puikiu pasirodymu konkurse!

Lietuvos Sąjudžio 30-mečio minėjimas

Data: 2018-06-04

2018 m. gegužės 31 d. Chaimo Frenkelio viloje vyko Lietuvos Sąjudžio 30-mečio minėjimas. Renginyje, kartu su mokytoja Elena Raliene, grojo jaunosios mokyklos kanklininkės: Emilija Lipinskaitė ir Smiltė Eižinaitė. Po renginio mergaitės ir jų mokytoja turėjo galimybę apžiūrėti muziejaus ekspoziciją.

Padėkos šventė vaikams, jų mokytojams, koncertmeisteriams 2017-2018 m. m. garsinusiems mokyklos vardą

Data: 2018-05-30

2018 m. gegužės 28 d. mokyklos didžiojoje salėje vyko šventė, skirta Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokiniams, jų mokytojams, koncertmeisteriams 2017-2018 m. m. garsinusiems mokyklos vardą. Mokyklos administracija padėkos žodį tarė ir tėvams, nes tik stipraus ryšio vaikas-mokykla-tėvai dėka galime džiaugtis tokiais aukštais ugdytinių asmeninės ūgties pasiekimais. Visi šventės dalyviai gavo rašiklius ir užrašų knygutes su […]

Mokyklos bendruomenės koncertas „Ačiū, kad esi“

Data: 2018-05-30

Koncertą vedė mokyt. Eglė Janušauskienė, organizavo: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Vedeckienė ir mokyt. ekspertė Daina Kavaliauskienė…

Pranešimas-diskusija ,,Muzikinių gabumų ir gebėjimų įtaka vaikų ugdymo (si) procese“

Data: 2018-05-24

Įvyko mokytojos Vitalijos Ponelienės akordeono specialybės ugdytinių tėveliams skirtas renginys: pranešimas – diskusija ,,Muzikinių gabumų ir gebėjimų įtaka vaikų ugdymo (si) procese“…

Išvyka į Neringos regioninį parką

Data: 2018-05-23

Mūsų mokyklos mokytojos Dangirutės Petrauskienės jaunieji smuikininkai lankėsi Neringos regioniniame parke…

III respublikinis festivalis „Muzika žiedų ir vėjo“

Data: 2018-05-22

2018 m. gegužės 17 d. Mažeikių savivaldybės kultūros centre vyko III respublikinis dainuojančių vaikų festivalis „Muzika žiedų ir vėjo“, kuriame dalyvavo ir mūsų muzikos mokyklos mažosios dainininkės. Tai chorinio dainavimo skyriaus jaunučių choras ,,Muzika“ (vadovė Ginta Palujanskienė, koncertmeisterė Renata Stauskienė). Po renginio visi dalyviai gavo atminimo dovanėles, bei buvo pavaišinti ledais.

IV Respublikinis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų festivalis „PAVASARIO MOZAIKA“

Data: 2018-05-21

Dalyvauti šioje pavasario šventėje, kartu su savo mokiniais, buvome pakviestos ir mes Šiaulių1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Saulė Žentelienė ir smuiko mokytoja metodininkė Dangirutė Petrauskienė…

© 2023 mir.lt