slider1
slider3
slider2

KONKURSAS KONCERTMEISTERIO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

ŠIAULIŲ 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ KONCERTMEISTERIO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2018 M. SPALIO MĖN.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680

PILNAS DOKUMENTAS

© 2023 mir.lt