slider1
slider3
slider2

Darbo laikas ir darbuotojai

Administracija

Mokyklos direktorius
VYGINTAS ALIŠAUSKAS

Mob. tel.: +370 685 86217
E. p. vygis@muzika.siauliai.lm.lt

Darbo valandos:
I-IV 8 – 17 val.
V 8 – 15.45 val.
Prieššventinę dieną darbo trukmė trumpinama viena valanda.

Pareigybės aprašymas
Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
KRISTINA VEDECKIENĖ

Tel. +370 676 76725
E. p. mm1.pavaduotoja@gmail.com

Darbo valandos:
I-IV 10 – 19 val.
V 10 – 17.45 val.
Prieššventinę dieną darbo trukmė trumpinama viena valanda.

Pareigybės aprašymas
Gyvenimo aprašymas

ŪKVEDĖ
VIDA AUGUSTIENĖ

Mob. tel. +370 650 37017
E. p. —

Pareigybės aprašymas

SEKRETORĖ
ZITA LAURINAVIČIENĖ

Mob. tel. +370 655 91645
E. p. mm1@muzika.siauliai.lm.lt

Pareigybės aprašymas

VYR. BUHALTERĖ
MARYTĖ ŠILKUVIENĖ

Mob. tel. +370 676 76727
E. p. maryte@muzika.siauliai.lm.lt

Pareigybės aprašymas

Mokytojai

Pareigybės aprašymas

Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacija

Ališauskas Vygintas

klarneto mokytojas

vyr. mokytojas

Banys Vygantas

gitaros mokytojas

vyr. mokytojas

Banys Arūnas

mušamųjų instrumentų mokytojas

mokytojas metodininkas

Banė Rita

muzikinio-ritminio lav.
mušamųjų instrumentų mokytoja

mokytoja

Bartašius Algimantas Jonas

birbynės mokytojas

mokytojas ekspertas

Storožišinienė Rimantė

fleitos mokytoja

mokytoja

Bubnienė Jurgita

fortepijono mokytoja

mokytoja

Bubnienė Loreta

fortepijono mokytoja

koncertmeisterė

mokytoja metodininkė

koncertmeisterė

Burokaitė Deimantė

fortepijono mokytoja

koncertmeisterė

mokytoja

koncertmeisterė

Butkutė-Gasickienė Ilona

violončelės mokytoja

mokytoja

Juščė Monika

fortepijono mokytoja

koncertmeisterė

mokytoja

koncertmeisterė

Dambrauskienė Jovita

smuiko mokytoja

vyr. mokytoja

Danilaitis Dainius

koncertmeisteris

vyr. koncertmeisteris

Daugirdaitė Virginija

smuiko mokytoja

vyr. mokytoja

Drakšas Zigmas

trimito mokytojas

vyr. mokytojas

Grigorjeva Ela

fortepijono mokytoja

mokytoja metodininkė

Juščenko Viktoras

fortepijono mokytoja

mokytojas

Janušauskienė Eglė

solfedžio mokytoja

vyr. mokytoja

Jonaitis Armundas

saksofono mokytojas

mokytojas

Jonaitis Audrius

saksofono mokytojas

mokytojas metodininkas

Kaškelis Darius

gitaros mokytojas

mokytojas

Kavaliauskienė Daina

chorinio dainavimo

fortepijono mokytoja

mokytoja ekspertė

Krikščiūnė Neringa

fortepijono mokytoja

koncertmeisterė

mokytoja metodininkė

koncertmeisterė metodininkė

Kotlova Svetlana

fortepijono mokytoja

vyr. mokytoja

Kudinova Irina

fortepijono mokytoja

koncertmeisterė

mokytoja metodininkė

koncertmeisterė metodininkė

Kuprytė Kristina

kanklių mokytoja

mokytoja metodininkė

Lapukienė Ina

fortepijono mokytoja

koncertmeisterė

mokytoja metodininkė

koncertmeisterė

Mikalėnaitė Gintarė

koncertmeisterė

koncertmeisterė

Mitrijevienė Virginija

fortepijono mokytoja

vyr. mokytoja

Narkus Rimantas

solfedžio mokytojas

mokytojas metodininkas

Palujanskienė Ginta

chorinio dainavimo

solfedžio mokytoja

mokytoja metodininkė

Petrauskienė Dangirutė

smuiko mokytoja

mokytoja metodininkė

Pigulevičienė Irina

fortepijono mokytoja

mokytoja metodininkė

Ponelienė Vitalija

akordeono mokytoja

mokytoja ekspertė

Prascevičienė Nijolė

smuiko mokytoja

mokytoja ekspertė

Podžiūnienė Jurgita

kanklių mokytoja

vyr. mokytoja

Ralienė Elena

kanklių mokytoja

mokytoja ekspertė

Sidaras Evaldas

mušamųjų instrumentų mokytojas

mokytojas

Stauskienė Renata

fortepijono mokytoja

koncertmeisterė

vyr. mokytoja

koncertmeisterė metodininkė

Sutkienė Adelaida

fortepijono mokytoja

mokytoja metodininkė

Urbonienė Gitana

muzikinio-ritminio lav.

fortepijono mokytoja

vyr. mokytoja

Urniežienė Aurelija

muzikos istorijos

solfedžio

fortepijono mokytoja

vyr. mokytoja

Vaičiulionis Sigitas

koncertmeisteris

koncertmeisteris

Vaigauskaitė Rasa

koncertmeisterė

koncertmeisterė metodininkė

Vedeckienė Kristina

fortepijono mokytoja

koncertmeisterė

mokytoja metodininkė

Žentelienė Saulė

fortepijono mokytoja

mokytoja metodininkė

Zubrickas Ramūnas Benediktas

saksofono

trombono

valtornos mokytojas

mokytojas metodininkas

Kiti darbuotojai

Pavardė, vardas Pareigos
Jurgaitytė Beatričė bibliotekininkė
Balvočius Linas fortepijonų derintojas
Alekna Algirdas kompiuterių technikas
Šimkūnienė Antanina budėtoja – rūbininkė
Martinkus Bronius darbininkas, kiemsargis
Navikienė Evelina valytoja
Paliulytė Rima valytoja

Mokyklos taryba

Loreta Bubnienė – tarybos pirmininkė, mokytoja metodininkė

Daina Kavaliauskienė – mokytoja ekspertė

Jurgita Puodžiūnienė – vyr. mokytoja

Beatričė Jurgaitytė – mokyklos bibliotekininkė

Albinas Rimgaila – tėvų atstovas

Vita Jevtušenkienė – tėvų atstovė

Renata Macienė – tėvų atstovė

Informacija atnaujinta — 2021/04/15 | << ATGAL
© 2021 mir.lt