slider1
slider3
slider2

Paslaugų kainoraštis

Mokslas muzikos mokykloje yra mokamas. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-123 mėnesinis mokesčio dydis už mokslą muzikos mokykloje yra nustatytas:

Eil. Nr.

Neformaliojo vaikų švietimo

programos pavadinimas

Atlyginimo dydis eurais vienam mokiniui per mėnesį

1. Pradinio muzikinio ugdymo programa (1-4 kl.)

16 Eur

2. Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (5-8 kl.)

16 Eur

3. Neformaliojo ugdymo programa (ankstyvojo ugdymo)

4 Eur

4. Neformaliojo ugdymo programa (kryptingo muzikavimo)

4 Eur

5. Muzikinės saviraiškos ugdymo programa (su individualiomis pamokomis)

14 Eur

6. Muzikinės saviraiškos ugdymo programa (be individualių pamokų)

6 Eur

Vadovaujantis Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A-1302, mokestis mokamas kiekvieną mėnesį, tačiau tėvams pageidaujant mokestis gali būti mokamas kas ketvirtį arba kas pusmetį. Mokestį moka visi mokinių sąrašuose esantys mokiniai.

 

Mokestis gali būti sumokamas “Perlo” terminaluose, naudojantis elektronine bankininkyste arba banko skyriuje, pervedant pinigus į Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos sąskaitą:

Gavėjo pavadinimas: Šiaulių 1-oji muzikos mokykla

Gavėjo sąskaita: LT977300010075883738

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank“

Gavėjo kodas: 190541145

Mokėjimo paskirtis:  Būtinai nurodyti Mokinio(-ės) Vardą, Pavardę.

 

Nuo atlyginimo už mokslą gali būti atleidžiama šiais atvejais:

  • jei mokinys nelankė įstaigos dėl ligos visą einamąjį mėnesį (tėvai/globėjai turi mokyklos direktoriaus vardu parašyti prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą muzikos mokykloje ir pateikti gydytojo pažymą arba patvirtintą jos kopiją, kad vaikas visą einamąjį mėnesį sirgo).
  • jei šeima gauna socialinę pašalpą (tėvai/globėjai turi mokyklos direktoriaus vardu parašyti prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą muzikos mokykloje ir pateikti Socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą arba patvirtintą jos kopiją, kad šeima gauna socialinę pašalpą).

Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis už mokslą skaičiuojamas bendra tvarka.

 

Informacija atnaujinta — 2017/10/24 | << ATGAL
© 2019 mir.lt