slider1
slider3
slider2

Paslaugų kainoraštis

Svarbu!

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020-04-02 sprendimu Nr. T-90 nuo 2020 m. kovo 1 d. atlyginimas už paslaugas nemokamas viso karantino metu. SPRENDIMAS T-90

Už mokslą permokėtas atlygis bus grąžinamas pervedant pinigus į (tėvų ar globėjų) banko sąskaitą tik pateikus rašytinį prašymą (prašymo forma pateikta svetainės viršuje esančiame meniu -INFORMACIJA, el.p.: mm1@muzika.siauliai.lm.lt ), kuriame bus nurodyta:

  • mokinio vardas, pavardė;
  • specialybė;
  • prašančio grąžinti permoką asmens vardas, pavardė bei atsiskaitomoji sąskaita banke.

Už mokyklos absolventus permokėtas atlygis bus grąžintas iki 2020 m. gegužės 31 d.

Už 1-7 klasių mokinius ir NU (ankstyvasis muzikinis ugdymas, kryptingas muzikinis ugdymas) programų dalyvius permokėtas atlygis:

  • nepateikus rašytinio prašymo permokos grąžinimui, bus užskaitytas 2020-2021 mokslo metams;
  • pateikus rašytinį prašymą, grąžintas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Mokyklos administracija

Mokslas muzikos mokykloje yra mokamas. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-302 mėnesinis mokesčio dydis už mokslą muzikos mokykloje yra nustatytas:

Eil. Nr. Programos pavadinimas Atlyginimo dydis vienam mokiniui per mėnesį
1. Pradinio muzikinio ugdymo programa (1-4 kl.) 20 Eur
2. Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (5-8 kl.) 20 Eur
3. Neformaliojo ugdymo programa (ankstyvasis ugdymas) 5 Eur
4.  Neformaliojo ugdymo programa (kryptingas ugdymas):
4.1. Kryptingas ugdymas be individualių pamokų 5 Eur
4.2. Kryptingas ugdymas su viena individualia pamoka 10 Eur
4.3. Kryptingas ugdymas su dviem individualiomis pamokomis 15 Eur
5.  Muzikinės saviraiškos ugdymo programa:
5.1. Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa be individualių pamokų 8 Eur
5.2. Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa su individualiomis
pamokomis
18 Eur
6. Individuali pamoka 5 Eur

 

Mokestis gali būti sumokamas “Perlo” terminaluose, naudojantis elektronine bankininkyste arba banko skyriuje, pervedant pinigus į Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos sąskaitą:

Gavėjo pavadinimas: Šiaulių 1-oji muzikos mokykla
Gavėjo sąskaita: LT977300010075883738
Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank“
Gavėjo kodas: 190541145
Mokėjimo paskirtis:
Būtina nurodyti mokinio(-ės) Vardą, Pavardę.

Mokėjimo už teikiams paslaugas tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta — 2020/05/13 | << ATGAL
© 2021 mir.lt