slider1
slider3
slider2

Pirmųjų klasių mokinių tėvų susirinkimas

2015 m. balandžio 29 d. vyko pirmos klasės mokinių tėvų susirinkimas, kurio metu direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Vedeckienė aptarė mokykloje vykdomas programas, supažindino su programų branduolio dalykais. Buvo akcentuota tėvų, mokytojų ir vaikų bendradarbiavimo svarba suteikiant muzikos žinias, tenkinant pažinimo ir individualios muzikinės raiškos poreikius. Susirinkime antro muzikos instrumento (fortepijono) skyriaus vedėja mokytoja Ina Lapukienė pristatė muzikavimo fortepijonu ypatumus ir įgytų įgūdžių pritaikymo galimybes lavinant bendrąsias  muzikavimo kompetencijas. Teorinių disciplinų skyriaus vedėja Genovaitė Jaseliūnienė aptarė pamokų lankomumo svarbą lavinant prigimtinius muzikinius gebėjimus, įgyjant muzikinį raštingumą.

Susirinkimo dalyvius, atlikdamas du kūrinius, pasveikino liaudies instrumentų orkestras (vadovai Algimantas Jonas Bartašius ir Jurgita Varkalienė).

 

 

© 2020 mir.lt