slider1
slider3
slider2

Priėmimas į įstaigą

Mokytis Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje priimami vaikai ir jaunuoliai nuo 4 iki 19 metų amžiaus.

Norinčių mokytis mokykloje vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą, gimimo liudijimo kopiją, vaiko sveikatos būklės pažymą, pažymėjimą apie baigtą kursą iš kitos muzikos mokymo įstaigos (jei stoja ne į pirmą klasę).

Prašymai mokytis mokykloje priimami nuo einamųjų metų sausio 1 d.  Prašymo forma

Mokiniai priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, vaiko amžių bei nustatytą priimamų mokinių skaičių. Priimant į mokyklą, vykdoma atranka, atsižvelgiant į mokomųjų programų keliamus reikalavimus, muzikinių gebėjimų patikrinimo rezultatus, turimą muzikinį išsilavinimą.

Priimant į mokyklos ankstyvojo ugdymo klasę su muzikos instrumentu ar pradinio ugdymo 1-ą klasę, atliekamas priimamų asmenų muzikinių gebėjimų (muzikinės klausos, balso, ritmo pojūčio ir kt.) patikrinimas.

Į kitas mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo klases, esant laisvoms vietoms, priimami mokiniai, pateikę pažymėjimą apie mokymosi pasiekimus panašaus tipo mokykloje.

Jei norinčių mokytis yra daugiau nei mokykla gali priimti, mokiniai priimami pagal muzikinių gebėjimų patikrinimo rezultatus ir prašymo pateikimo registracijos eilę.

Priimamo asmens muzikinių gebėjimų patikrinimą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta priėmimo į mokyklą komisija.

Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu.

Informacija atnaujinta — 2015/10/13 | << ATGAL
© 2018 mir.lt