slider1
slider3
slider2

Priėmimas į įstaigą

Mokytis Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje priimami vaikai ir jaunuoliai nuo 4 iki 19 metų amžiaus.

Norinčių mokytis mokykloje vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą, gimimo liudijimo kopiją, vaiko sveikatos būklės pažymą, pažymėjimą apie baigtą kursą iš kitos muzikos mokymo įstaigos (jei stoja ne į pirmą klasę).

Prašymai mokytis mokykloje priimami nuo einamųjų metų sausio 1 d. Prašymas dėl priėmimo į mokyklą

Mokiniai priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, vaiko amžių bei nustatytą priimamų mokinių skaičių. Priimant į mokyklą, vykdoma atranka, atsižvelgiant į mokomųjų programų keliamus reikalavimus, muzikinių gebėjimų patikrinimo rezultatus, turimą muzikinį išsilavinimą.

Priimant į mokyklos ankstyvojo ugdymo klasę su muzikos instrumentu ar pradinio ugdymo 1-ą klasę, atliekamas priimamų asmenų muzikinių gebėjimų (muzikinės klausos, balso, ritmo pojūčio ir kt.) patikrinimas.

Į kitas mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo klases, esant laisvoms vietoms, priimami mokiniai, pateikę pažymėjimą apie mokymosi pasiekimus panašaus tipo mokykloje.

Jei norinčių mokytis yra daugiau nei mokykla gali priimti, mokiniai priimami pagal muzikinių gebėjimų patikrinimo rezultatus ir prašymo pateikimo registracijos eilę.

Priimamo asmens muzikinių gebėjimų patikrinimą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta priėmimo į mokyklą komisija.

Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu.

Informacija atnaujinta — 2018/03/08 | << ATGAL
© 2019 mir.lt