slider1
slider3
slider2

I RESPUBLIKINIS ANTANO ŽEMAIČIO JAUNŲJŲ KANKLININKŲ KONKURSAS

  • Konkurse gali dalyvauti iki trijų vieno mokytojo ugdytinių (po vieną kiekvienoje amžiaus grupėje).
  • Programoje 2 skirtingo charakterio lietuviški kūriniai, atliekami mintinai. Vienas jų atliekamas be pritarimo.Akompanuojantysis gali groti iš natų.
  • Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima.
  • Stojamasis konkurso dalyvio mokestis solistams ir akompanuojantiems mokiniams – 5.80 euro.
  • Gavus paraiškas, informacija apie repeticijų ir pasirodymų laiką bus skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje.
  • Neatvykus į konkursą mokestis negrąžinamas.
  • Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti konkurso nuostatus iš anksto apie tai informavę dalyvius.
  • Organizatoriai pasilieka teisę su konkursu susijusią informaciją, nuotraukas skelbti įvairiuose žiniasklaidos šaltiniuose.

Konkurso nuostatai, paraiškos – anketos forma

Konkurso tvarkaraštis

Repeticijų tvarkaraštis

APDOVANOJIMAI

© 2023 mir.lt