slider1
slider3
slider2

Rugsėjo takeliu su kanklėmis rankose

Tos nepailstančios mokyklos jaunosios kanklininkės! Rodos, mokslo metai tik prasidėjo, o kur tik mergaitės, savo mokytojos Elenos Ralienės kūrybiškumo ir iniciatyvumo dėka, nepabuvojo: rudens lygedienį šventė, kanklininkės R. Marozienės rečitalį išklausė, asociacijos „Salvia“ respublikinės metinės konferencijos meninėje programoje dalyvavo ir dar Baltų kultūros parką aplankė….

© 2023 mir.lt