slider1
slider3
slider2

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2017-2018 M.M.

Pamokų laikas

12.25 – 13.10
13.15 – 14.00
14.05 – 14.50
14.55 – 15.40
15.55 – 16.40
16.45 – 17.30
17.35 – 18.20
18.25 – 19.10
19.15 – 20.00

Mokslo metų trukmė

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 diena.
Mokslo metus visi mokiniai baigia gegužės 31 dieną.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis – nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 gruodžio 31 d.
II pusmetis – nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d.

Pamokų tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų darbo organizavimą.

Mokinių atostogos

Rudens – 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.,
pamokos prasideda lapkričio 6 d.

Žiemos (Kalėdų)  – 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.,
pamokos prasideda sausio 4 d.

Žiemos – 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.,
pamokos prasideda vasario 26 d.

Pavasario – 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.,
pamokos prasideda balandžio 9 d.

Mokinių atostogų metu, šeštadieniais ir sekmadieniais vykdoma mokinių kūrybinė, kultūrinė, koncertinė, pažintinė, praktinė ir kita veikla, siejama su mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais.

Jei oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių
mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-12 (gimnazijų I-IV)
klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Apie neatvykimą į pamokas, mokinio ligą, ypač apie sprendimą nebelankyti muzikos mokyklos, mokinio tėvai (globėjai) turi pranešti mokyklos administracijai ir specialybės mokytojui. (Mokyklos mob. tel. +370 655 91645, el. paštas mm1@muzika.siauliai.lm.lt).

Nusprendus nebelankyti muzikos mokyklos, mokinio tėvai (globėjai) turi atvykti į mokyklą ir parašyti prašymą dėl išbraukimo iš mokinių sąrašo.

Informacija atnaujinta — 2017/10/18 | << ATGAL
© 2019 mir.lt