slider1
slider3
slider2

Advento rytą

2021 m. gruodžio 19 d. Šiaulių miesto Šv. Jurgio bažnyčioje skambėjo angelų balsais giedomos advento giesmės, kurias Šv. mišių metu atliko Chorinio dainavimo skyriaus jaunučių choras ,,Muzika” bei solistės Gabija Plungytė ir Austėja Rimkutė (vadovė Ginta Palujanskienė, koncertmeisterė Renata Stauskienė). Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Saulius Matulis mišių metu padėkojo vaikams už dalyvavimą, skambų ir švelnų giedojimą lotynu kalba. Nuskambėjus paskutinei choro giesmei ,,Laudate omnes gentes” vargonais grojo  Chorinio dainavimo skyriaus jaunučių choro ,,Muzika” mergaitės: Smiltė Rauduvytė 4 kl. (mokyt. Renata Stauskienė), Eva Marija Višinskytė 4 kl. ( mokyt. Loreta Bubnienė), Agota Gaigalė 3 kl. (mokyt.Ina Lapukienė).

© 2023 mir.lt