slider1
slider3
slider2

Chorinio dainavimo skyriaus mokinių Kalėdinis koncertas „Patikėti stebuklu“

2022 m. gruodžio 21 d. mokyklos didžiojoje salėje vyko 1-4 kl. chorinio dainavimo skyriaus mokinių Kalėdinis koncertas „Patikėti stebuklu“. Dalyvavo: 1-os klasės mokinės (mokytoja Eglė Janušauskienė, koncertmeisterė Renata Stauskienė), vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“ (vadovė Ginta Palujanskienė, koncertmeisterė Giedrė Krasauskaitė), jaunučių choras „Muzika“ (vadovė Ginta Palujanskienė, koncertmeisterė Renata Stauskienė), tautinių instrumentų ansamblis (vadovai Jurgita Puodžiūnienė, Algimantas Jonas Bartašius).

Jaunosios dainininkės ne tik puikiai dainavo, deklamavo Kalėdines eiles, bet ir skambino fortepijonu. Mažąsias pianistes paruošė mokytojai: Renata Stauskienė, Loreta Bubnienė, Jurgita Bubnienė, Ina Lapukienė. Renginį organizavo mokyt. Ginta Palujanskienė, vedė mokyt. Eglė Janušauskienė.

© 2023 mir.lt