slider1
slider3
slider2

Comenius projektas „European Chamber Music“ („Europos kamerinė muzika“)

2011-2013 m. Šiaulių 1-oji muzikos mokykla dalyvauja Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte „ European Chamber Music“ („Europos kamerinė muzika“).

 

SUSIPAŽINKITE SU PROJEKTU COMENIUS ARTIMIAU.

 

Kviečiame aplankyti Comenius kampelį mokykloje. Čia rasite išsamesnių žinių apie projekto eigą, platesnę informaciją apie daugiašalio projekto partnerius, įgyvendintas veiklas.

Projekto tikslas: suburti skirtingas Europos mokyklas pasitelkiant muziką, pagilinti mokinių žinias apie kitas kultūras atliekant tų šalių liaudies muziką bei suteikti galimybę pagerinti anglų kalbos įgūdžius, supažindinti su naujausiomis technologijomis, praplėsti mokyklų bendruomenių supratimą apie Europos šalių kultūrų skirtumus ir panašumus, sudominti juos mažiau paplitusiomis kalbomis.

 

 
 

Tik per visapusišką pažinimą suvoksime, labiau vertinsime ir gerbsime savo ir kitų tautų kultūros vertybes. Muzika – unikalus pažinimo būdas, nes yra universali kalba suprantama visiems. Muzikiniu bendradarbiavimu sieksime mokytis naujas kalbas, susipažinsime su naujausiomis technologijomis ir švietimo metodais. Šis projektas siekia suformuoti kultūrinę sąjungą tarp skirtingų Europos šalių. Mokinių išsilavinimas būtų nevisavertis, jei į jį įeitų tik savo šalies kultūrinis pažinimas. Projekto metu mokiniai daugiau sužinos apie Europą ir jos muziką, papildys savo muzikinį repertuarą, pasisems naujų idėjų bei visapusiškos patirties. Jie turės galimybę bendrauti su Europos šalių mokiniais, kurie myli muziką, įgaus didesnę užsienio kalbų praktiką. Mokytojai ir mokykla taip pat įgis naujos patirties, nes susipažins su kitokiais muzikinio lavinimo metodais, pagerins žinias apie mainus tarp mokyklų, pagerins bendravimo lygį tarp mokytojų, sužinos daugiau apie MAC, PAP ir Comenius. Tėvai per muziką sužinos apie Europos kultūros svarbą, bei įtaką vaikų pilnavertiškam išsilavinimui. Tėvai, dalyvaudami projekte kartu su savo vaikais, pasisems naujos patirties, žinių apie Europą, jos muziką, kultūrą, kalbas.

Bendradarbiavimas tarp skirtingų šalių padės gerinti švietimo kokybę ir motyvacijos lygį visiems: mokiniams, mokytojams, mokyklai bei tėvams. Skatins užsienio kalbų, informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimą. Didins mūsų supratimą apie Europos pilietybę ir pagarbą kitoms kultūroms.

Visa projekto metu vykdoma veikla bus finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 Šiame Comenius  projekte dalyvauja šios šalys:

Colegio San Buenaventura

Murcia

Ispanija

 

Istituto Comprensivo  “ N. Alunno” di Belfiore

Foligno Frazione di Belfiore

Italija

Italian-Flag_tiny

Dignajas pamatskola

Jekabpils rajonas

Latvija

 

SzkoÅ‚a Podstawowa nr 14 im.Józefa Lompy w Łodzi

Lodzė

Lenkija

 pl

Tekeli Secondary School

Mersin

Turkija

 

Šiaulių 1-oji muzikos mokykla

Šiauliai

Lietuva

 

 

Visos projekte dalyvaujančios šalys turės atlikti bendras užduotis:

 • Blog‘o apžvelgimas
 • Įvertinimo testas
 • Kūrinių parinkimas
 • Kūrinių repetavimas
 • Kūrinių įrašymas
 • Viršelio kūrimas
 • Logotipo kūrimas
 • Talismano kūrimas
 • Susisiekimas su šalies žiniasklaida
 • Papasakoti apie veiklą mokyklos internetiniame puslapyje
 • Kalėdiniai atvirukai
 • Laiškai tarp bendradarbiaujančių mokyklų mokinių
 • Bendravimas elektroniniais laiškais ir kamera
 • Paaiškinti tėvams, kas yra Comenius projektas
 • Comenius kampelio kūrimas

Kiekviena partnerė institucija turi konkrečias užduotis:

 • Ispanija (organizatorius): įrašo redagavimas, įrašymas ir kopijavimas
 • Italija: kompakto viršelio dizaino kūrimas
 • Lietuva: talismano kūrimo konkurso organizavimas
 • Turkija: blog‘o kūrimas
 • Ispanija: muzikinių terminų žodyno kiekviena kalba sudarymas
 • Latvija: pradinio ir galutinio testo sukūrimas projekto poveikiui įvertinti
 • Lenkija: logotipo kūrimo konkurso organizavimas

Projektas vyks anglų kalba, tačiau visa informacija bus išversta ir į šalių partnerių kalbas, kad būtų galima paskleisti visą informaciją apie atliekamą darbą. Sudėjus visų partnerių surinktą medžiagą, bus sudarytas bendras veikalas, kurį publikuosime internete, kad visi besidomintys turėtų priėjimą prie duomenų ( daugiau informacijos apie Comenius projekto eiga galite rasti ne tik mūsų mokyklos tinklalapyje, bet ir bendrame „ European Chamber Music“ („ Europos kamerinė muzika“) blog‘e adresu http://europeanchambermusic.blogspot.com/).

 

Trumpai apie Comenius projekto eigą: mokytojai kartu su mokiniais parinks savo šalies liaudies dainų ir šokių muzikos ir išsiųs šalims partnerėms. Vėliau mokyklos apsikeis kūriniais, kuriuos atliks kitų šalių partnerių mokiniai. Projektą vainikuos kompaktinio disko, į kurį įeis visų dalyvaujančių šalių atliekama muzika, įrašymas. Mokiniai privalo aktyviai dalyvauti visuose projekto etapuose, nuo kūrinių parinkimo iki įrašo platinimo. Projekto metu mokyklos glaudžiai bendradarbiaus, bus vykdomi susitikimai visose projekte dalyvaujančiose šalyse, tiesioginis bendravimas, repetavimas ir koncertai internetinėje erdvėje. Bus atliekamas nuolatinis veiklos vertinimas bei informacijos sklaida partnerinėse institucijose bei už jų ribų.

 

Pirmasis susitikimas vyko 2011 metų lapkričio mėnesį Italijoje.

2011 m. lapkričio mėn. 20 dieną mokyklos delegacija grįžo iš pirmojo susitikimo, kuris įvyko Italijoje Foligno mieste. Susitikimo metu buvo aptartas kiekvienos mokyklos įdirbis, pristatyti kiekvienos partnerės šalies Comenius kampeliai. Aptartos ir perskirstytos projekto užduotys bei susitikimų datos, nes projekte nebedalyvauja Portugalijos valstybė. Susisteminus viso projekto matmenis buvo apsikeista nacionalinės muzikos natų pavyzdžiais; aptartas ir sudarytas pirmosios anketinės apklausos klausimynas; susitarta dėl projekto logotipo, talismano ir kompaktinio disko viršelio konkursų organizavimo eigos kiekvienoje mokykloje. Susitikimo metu partnerės šalys susitarė dėl kalėdinių sveikinimų tarp bendruomenių formato.

 

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI COMENIUS PROJEKTO DRAUGAMS!

 


 
 
COMENIUS projekto logotipo rinkimai !!!

Kviečiame aktyviai dalyvauti daugiašalio Comenius projekto logotipo rinkimuose, kuriuos organizuoja Lenkijos atstovai. Iš pateiktų logotipų variantų išsirinkite vieną Jums labiausiai patikusį. Savo apsisprendimą išsakykite kolektyvų (choro, orkestro ir t.t.) repeticijų metu vadovams arba specialybės mokytojams, kurie užfiksuos Jūsų pasirinkimą specialioje formoje. Balsavimo rezultatai bus išsiųsti elektroniniu paštu Lenkijos Comenius komandai.

 
 
KVIEČIAME TAVE PRISIDĖTI PRIE PROJEKTO COMENIUS TALISMANO KŪRIMO

 • talismaną turi įkūnyti naminis gyvūnėlis ;
 • talismanas turi atspindėti comenius projekto idėją ( kultūrinis, muzikinis Europos šalių bendradarbiavimas; mokymasis visą gyvenimą);
 • talismanas kuriamas iki gruodžio mėn. 15 d. ( darbą pateikite savo specialybės mokytojui);
 • bus atrinkti trys patys kūrybiškiausi ir labiausiai comenius projektą atspindintys talismanai ( jie bus pademonstruoti kitoms projekte dalyvaujančioms šalims);
 • draugaujančios šalys bendru sutarimu iš trijų pasiūlytų darbų išrinks vieną, kuris taps comenius projekto talismanu.

NEPRALEISK PROGOS IR SUDALYVAUK !

TAPK TARPTAUTINIO PROJEKTO TALISMANO AUTORIUMI !

 

 
 

PAGALIAU IŠRINKTAS COMENIUS TALISMANAS SUSIPAŽINKIME!

 

 
 

COMENIUS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS ISPANIJOJE.

 

Antrasis projekto partnerių susitikimas įvyko 2012-02-29 – 2012-03-04 Ispanijoje, kurio metu buvo aprobuotas daugiašalio projekto logotipas (buvo atsakinga Lenkijos komanda) ir talismanas; projekto koordinatoriams pateikti susisteminti pirmosios anketinės apklausos duomenys. Susitikimo metu buvo aptartas Turkijos atstovų parengtas projekto blog’as, kuriame talpinama ir viešinama visa informacija apie projekto eigą, pasiekimus ir progresą. Apibrėžti muzikos terminų žodyno sudarymo principai. Aptarti organizaciniai klausimai dėl Italijos ir Lenkijos mokinių koncerto, įvykusio trečio susitikimo metu, koncertinės programos ypatumų. Prie koncertinės programos įgyvendinimo prisidėjo ir mūsų mokyklos atstovas mokytojas Arūnas Banys (pastarasis koncerto metu mušamaisiais instrumentais pritarė mokinių kolektyvams).

  

 
 

ĮVYKO TREČIASIS TARPTAUTINIS COMENIUS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS.

 

Trečiasis projekto partnerių susitikimas įvyko Lenkijoje, kurio metu (2012 metų gegužės mėn. 16-20 d.) buvo patvirtinti kiekvienos šalies atliekami muzikos kūriniai; išrinktas kompaktinio disko viršelio paveikslas; susitarta dėl kompaktinio disko formato; parengtas antrosios anketinės apklausos klausimynas; aptartas Ispanų atstovų pademonstruotas muzikos terminų žodyno maketas. Lietuvos ir Latvijos komandos susitarė dėl bendro mokinių koncerto, kuris įvyks ketvirto susitikimo Latvijoje metu. Patikslintos likusių trijų susitikimų datos. Mokyklos bendruomenė buvo supažindinama su kiekvieno vizito išdava pateikiant fotografuota bei filmuotą medžiagą, tokiu būdu skatinant kūrybingai veikti, bendradarbiauti bei aktyviai įsitraukti į projekto eigą.

 

 
 

PRISIMINKIME COMENIUS VASAROS STOVYKLĄ.

2012 metų birželio mėn. 11-14 d. mokykloje vyko Comenius projekto vasaros stovykla, į kurią buvo kviečiami mokyklos mokytojai, mokiniai bei jų tėvai artimiau susipažinti su Comenius projekte dalyvaujančių šalių geografija, menu, mokslu, literatūra, istorija bei kulinariniu paveldu. Stovykla truko keturias dienas. Pirmojo susitikimo metu buvo prisiminti įvykę tarptautiniai mobilumai, jau įgyvendintos daugiašalio projekto užduotys akcentuojant esminius projekto tikslus. Vasaros stovyklos dalyviai buvo išskirstyti į darbą sekcijose, kuriose turėjo kūrybiškai pasiruošti kiekvienos šalies partnerės pristatymui (Latvijos, Lenkijos, Turkijos, Italijos, Ispanijos).

 

 
 

PRISIDĖKITE PRIE COMENIUS PROJEKTO KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS VIRŠELIO RINKIMŲ

Projekto partneriai – Italai, pateikė penkis originalius kompaktinės plokštelės viršelių pavyzdžius. Turite galimybę prisidėti ir Jūs prie kompaktinės plokštelės dizaino kūrimo balsuodami už labiausiai patikusį variantą. Savo nuomonę galite išreikšti kreipdamiesi į kolektyvo (choro, orkestro ir kt.) vadovą arba specialybės mokytoją, kuris užfiksuos Jūsų balsą.

BŪK AKTYVUS !!!

 
 

MOKYKLOS DELEGACIJOS VIEŠNAGĖ LATVIJOJE.

2012 metų rugsėjo mėn. 26-30 D. mokyklos mokytojai kartu su mokiniais vyko į ketvirtąjį daugiašalio projekto susitikimą Latvijoje. Pagrindinė šio susitikimo užduotis, mūsų mokyklos bendruomenei, buvo jungtinis Latvijos – Lietuvos koncertas projekto susitikimo dalyviams. Vizito metu taip pat buvo aptarti techniniai įrašo parametrai, informacijos apie atlikėjus kiekis ir pateikimo būdas, aptarti muzikinio žodynėlio šešiomis kalbomis sudarymo klausimai.

 

 
 

PENKTASIS DAUGIAŠALIO COMENIUS PROJEKTO DALYVIŲ VIZITAS TURKIJOJE.

 

2013 m. kovo mėn. 04 d. Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos komanda grįžo iš penktojo daugiašalės mokyklų partnerystės projekto Comenius susitikimo Turkijoje. Ruošiantis šiam susitikimui Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokiniai įrašė savo atliekamą muziką: latvių, turkų bei savo, lietuvių liaudies kūrinius. Šiame susitikime buvo išklausyti visų dainų įrašai, įvertinta atlikimo ir įrašų kokybė, išrinktas kompaktinės plokštelės viršelio dizainas bei aptarta informacija apie kiekvienos mokyklos atlikėjų kolektyvus. Be kompaktinės plokštelės, vienas iš projekto produktų yra muzikinis žodynėlis anglų ir visų šalių, projekto partnerių, kalbomis. O be įvairių su muzika susijusių ir muzikos atlikimą nurodančių ženklų, žodynėlyje yra ir kiekvienos šalies tautiniai instrumentai su aprašymais. Visų projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai prieš susitikimą jau atliko savo užduotis sudarant bendrą muzikinį žodynėlį, todėl šiame susitikime buvo dėliojamos tik paskutinės detalės galutiniam žodynėlio variantui. Kaip ir kiekvieno mobilumo metu, taip ir šį kartą vyko ne tik darbas prie galutinio kompaktinės plokštelės varianto, bet daug buvo bendraujama su šalies šeimininkės Turkijos Mersin Bozyazi mokyklos mokiniais, jų tėvais, mokytojais bei šios apskrities valdžios atstovais. Mersin Bozyazi mokyklos mokiniai parengė susitikimo dalyviams koncertą, kuriame skambėjo turkų nacionalinė muzika bei italų ir lietuvių dainos. Turkijos mokiniai atliko lietuvių liaudies dainą „Saulele motule“ lietuvių kalba, labai gerai artikuliuodami lietuviškus žodžius. Ši jų atliekama daina bus įrašyta ir kompaktinėje plokštelėje. Projekto dalyviams buvo organizuota pažintinė programa, kurios metu buvo supažindinta ne su mums visiems įprasta kurortine Turkija, bet su paprastų miestelių gyvenimu, Turkijos teritorijoje esančiu antikinės ir viduramžių architektūros paveldu.

 


 
 

BAIGIAMASIS COMENIUS DAUGIAŠALĖS MOKYKLŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTAS „EUROPOS KAMERINĖ MUZIKA“ SUSITIKIMAS LIETUVOJE.

Gegužės 8–12 d. Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje įvyko baigiamasis COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „European Chamber Music“ („Europos kamerinė muzika“) šalių partnerių delegacijų susitikimas. Baigiamojo susitikimo metu mokyklos bendruomenei buvo pristatyta projekto veikla ir jos sukurti produktai. Gegužės 10 d. mokykloje buvo surengtas jungtinis Dignajos (Latvija) ir Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokinių koncertas.

 
 

© 2024 mir.lt
Uždaryti valdymą