slider1
slider3
slider2

DĖL ŠIAULIŲ 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

Pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo (toliau – Konkurso tvarka), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (naujausia redakcija) 26 punktą, skelbiame atrankos komisijos sudėtį.

Elektroninio dokumento nuorašas

© 2024 mir.lt
Uždaryti valdymą