slider1
slider3
slider2

Įgyvendinamas projektas „Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“

Projekto tikslas: pagerinti bei išplėsti Šiaulių 1 – ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ vykdomas neformaliojo švietimo veiklas, užtikrinti jų kokybę ir padidinti prieinamumą.

Siekiamas rezultatas: modernizuota neformaliojo ugdymo įstaigų aplinka, pagerėjusi teikiamų paslaugų kokybė ir padidėjusi pasiūla.
Projekto rezultatai sudarys sąlygas didinti moksleivių užimtumą, pritrauks daugiau svečių iš kitų miestų bei užsienio šalių, didins neformaliojo ugdymo paslaugų patrauklumą. Įgyvendinus Investicijų projektą bus sudarytos sąlygos organizuoti įvairesnius šių dienų technologinius ir kokybės reikalavimus atitinkančius renginius, teikti kokybiškas ir reikalavimus atitinkančias neformaliojo ugdymo paslaugas, patraukliomis aplinkos sąlygomis ugdyti vaikų gebėjimus ir talentus, lankytojams ir užsienio svečiams patraukliau pristatyti Šiaulių miesto 1 – osios muzikos mokyklos ir Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ koncertus ir kitas veiklas. Tai skatins papildomus vaikų srautus, padidės edukacinių renginių, užsiėmimų ir dalyvių skaičius bei edukacinių paslaugų plėtojimo galimybės.

Informacija

Projekto pareiškėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Šiaulių 1- oji muzikos mokykla.

Finansavimo sutarties sudarymo data – 2017 m. gruodžio 20 d.

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas giedre.chrapac@siauliai.lt, tel. nr. 8 41 383 421

© 2024 mir.lt
Uždaryti valdymą