slider1
slider3
slider2

Naujienos

Vasaros poilsio stovykla „VASARA SU MŪZA“

Data: 2017-06-15

2017 m. birželio 5-9 dienomis mokykloje vyko vasaros poilsio stovykla „VASARA SU MŪZA“. Stovyklautojai mokėsi improvizuoti mušamaisiais instrumentais, dalyvavo kūrybiniuose užsiėmimuose Šiaulių dailės mokykloje, lankėsi jaunųjų gamtininkų centre. Stovyklą vainikavo iškyla gamtoje sėdint prie bendro laužo, skanaujant keptas bulves, bei pačių iškeptą „skautų“ duonelę.

Mergaičių choras „GAMA“ svečiuojasi LR Seime

Data: 2017-06-09

2017 m. birželio 1 d. mokyklos mergaičių choras „GAMA“ itin sėkmingus mokslo metus užbaigė svečiuodamosi LR Seime. Šiais metais chorui „GAMA“ ir jo vadovei Dainai Kavaliauskienei buvo įteiktas geriausio 2016 metų Lietuvos moksleivių choro apdovanojimas – „Aukso paukštė“. Ta proga jaunosios choristės leidosi į kelionę. Pažintinė ekskursija po LR Seimą, susitikimas ir apdovanojimai iš šiauliečio […]

Koncertas – konkursas ,,Greiti pirštai“

Data: 2017-06-09

2017 m. gegužės 20 d. mokyklos didžiojoje salėje įvyko akordeono skyriaus mokytojų Vitalijos Ponelienės ir Ritos Banės suorganizuotas renginys Koncertas- konkursas ,,Greiti pirštai“. Renginyje aktyviai dalyvavo mokinių tėveliai, draugai, svečiai. Tėveliams teko užduotis – dirbti konkurso vertinimo komisijoje ir pateiktose lentelėse mokinių atliekamus kūrinius vertinti pažymiais (balais). Po konkurso vyko atviras balų skaičiavimas, paskelbti nugalėtojai. […]

Išvyka į „Žaliūkų malūną“

Data: 2017-06-02

2017 m. gegužės 30 d. mokyklos kanklininkės kartu su mokytoja Elena Raliene dalyvavo išvykoje į Žaliūkių malūną. Pažintinė išvyka skirta mokslo metų pabaigai. Atvykę mergaitės ne tik muzikavo. Malūno sodyboje jaunosios kanklininkės išbandė savo lankstumą – vyko „tiltelio“ ir „špagato“ varžybos“, kiek vėliau pavirtusios į „mis“ rinkimus. Kiekvienas pasirodymas susilaukė draugių įvertinimo „paslaptingoji“, „stilingoji“, „geroji“ […]

Edukacinis renginys lopšelyje/darželyje „Salduvė“

Data: 2017-06-02

2017 m. gegužės 22 d. mergaičių vokalinis ansamblis ,,Vaivorykštė“ bei solistė Gabija Plungytė (vadovė Ginta Palujanskienė, koncertmeisterės Reanata Stauskienė, Monika Černauskaitė) koncertavo lopšelyje/darželyje ,,Salduvė“. Mažiesiems klausytojams buvo dovanota daug skambių dainų, grota fortepijonu, gitara, mušamaisiais instrumentais. Edukacinį koncertą „Muzikuoju-kuriu save“ organizavo mokytoja Ginta Palujanskiemė.

Muzikinė pasaka „Solfedžio šalies paslaptys“

Data: 2017-05-31

2017 m. gegužės 29 d., šiltą pirmadienio vakarą, pasisvečiuoti nuostabiame, kupiname stebuklų muzikiniame pasaulyje, mokyklos didžiojoje salėje susirinko gausus būrys mokinių, tėvelių, senelių, sesučių ir broliukų. Vyko muzikinė pasaka „Solfedžio šalies paslaptys“. Pirmos ir antros klasės mokiniai išradingai atvėrė vartus į Muzikos šalį. Vaikai dainavo, grojo, vaidino, sekė savo kūrybos pasakas. Solfedžio šalies paslaptis mažiesiems […]

Padėkos šventė, skirta Šiaulių 1- osios muzikos mokyklos mokiniams, mokytojams, koncertmeisteriams 2016/2017 m. m. garsinusiems mokyklos vardą

Data: 2017-05-30

2017 m. gegužės 26 d. mokyklos didžiojoje salėje įvyko padėkos šventė, skirta Šiaulių 1- osios muzikos mokyklos mokiniams, mokytojams, koncertmeisteriams 2016/2017 m. m. garsinusiems mokyklos vardą. Mokyklos direktorius Vygintas Ališauskas, taręs žodį, įteikė 105 atminimo statulėles tarptautinių, respublikinių konkursų laureatams ir diplomantams, pasirodymams pasiruošti padėjusiems mokytojams. Smagu, kai įdėtos pastangos atliepia ne tik vaikų, mokytojų, […]

Koncertas, skirtas Motinos ir Tėvo dienai paminėti

Data: 2017-05-30

2017 m. gegužės 24 d. Socialinių paslaugų centre vyko renginys, skirtas Motinos ir Tėvo dienų paminėjimui. Į programą įsijungė mokyklos kanklininkių ansamblis „Kupolėlė“: Emilija Pauliukonytė, Smiltė Eižinaitė, Erika Dervinytė, Emilija Lipinskaitė ir Indrė Nagliūtė. Mergaitės kartu su savo mokytoja Elena Raliene atliko kūrinių folklorinėmis kanklėmis, jomis pritardamos padainavo tautinių dainų. Gausiai susirinkę klausytojai šiltais aplodismentais […]

© 2024 mir.lt
Uždaryti valdymą