slider1
slider3
slider2

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. kovo 15 d. – 2013 m. gegužės 15 d. Projektas pratęstas iki 2013 m. lapkričio 15 d.

Bendra projekto vertė: 210 914 EUR. Šiaulių miesto savivaldybei tenkanti projekto biudžeto dalis – 98 862 EUR (iš jų ERDF finansuoja – 84 032,70 EUR).

Projekto tikslas: Bendradarbiavimo tarp Šiaulių ir Jelgavos muzikos mokyklų atkūrimas, didinant abiejų muzikos mokyklų konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu, muzikos instrumentų bazės atnaujinimas ir šiuolaikinių mokymo programų plėtojimas, siekiant užtikrinti ilgalaikę abipusę veiklą muzikinio ugdymo srityje ir kultūriniuose renginiuose.

Projekto uždaviniai:
Mokyklų personalo ir mokinių mainų organizavimas bei kviestinių dėstytojų ir koncertmeisterių pritraukimas, siekiant keistis patirtimi, gerinti mokytojų ir studentų meistriškumą ir organizuoti bendrus tarpvalstybinius renginius.

Susidėvėjusių muzikos instrumentų pakeitimas, šiuolaikinių mokymo programų vertinimas ir plėtojimas.

Konkursų, festivalių, stovyklų ir koncertų, kuriuose dalyvaus moksleiviai ir koncertmeisteriai iš abiejų muzikos mokyklų, organizavimas.

Projekto dalyviai: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Jelgavos muzikos mokykla ir Šiaulių 1-oji muzikos mokykla.

Projekto iniciatorius ir pagrindinis vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir miesto plėtros skyrius.

© 2024 mir.lt
Uždaryti valdymą