slider1
slider3
slider2

Metodinė praktinė konferencija „Meno/muzikos mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: kūrybinių ieškojimų ir atradimų link“

2017 m. balandžio 11 d., mokinių pavasario atostogų metu, mokykloje vyko II-oji respublikinė metodinė praktinė konferencija „Meno/muzikos mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: kūrybinių ieškojimų ir atradimų link“.

Konferencijos tikslas – aptarti meno/muzikos įstaigų situaciją, kūrybiškų sprendimų ir ieškojimų prielaidas teorinėse, instrumento ir grupinėse pamokose. Iškeltos probleminės sritys pritraukė 15 lektorių ir arti 70 pedagogų iš visos Lietuvos. Atvykusiųjų geografija plati: Vilnius, Panevėžys, Kaunas, Marijampolė, Plungė, Jonava, Neringa, Joniškis, Kupiškis, Marijampolė, Kelmė, Radviliškis, Šiauliai.

Konferencijos turinys atliepė dalyvių lūkesčius. „Mes nenorime būti gražūs tik sau“, „..sugražinkime į koncertų sales klausytoją“, „…kurioje vystymosi stadijoje suaugusiųjų muzikinis ugdymas?“,- reflektavo susirinkusieji. Daug aktualių klausimų aptarta konferencijos metu, dar daugiau iškilo. Bet palikime juos brandinti, nes po metų, renginio idėjos autorės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Vedeckienė ir mokytoja Asta Kriščiūnaitė pakvietė vėl atvykti į Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje vyksiančią konferenciją ir kartu ieškoti atsakymų į aktualius muzikinio ugdymo(si) klausimus kūrybiškai besivystančioje visuomenėje.

Renginio rėmėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyrius.

© 2023 mir.lt