slider1
slider3
slider2

Mokytojo eksperto Domanto Miliaus seminaras 

Kovo 7 dieną Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje vyko seminaras „Demokratinis ugdymas muzikos mokyklose: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“, kuriame savo asmeninėmis įžvalgomis apie demokratiškumo apraiškas pedagoginiame darbe, mokinių motyvacijos būdus ir šiuolaikinės kartos sudominimą muzikos mokslu dalinosi Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojas ekspertas, akompaniatorius ekspertas, Kauno technologijos universiteto akademinio choro „Jaunystė” koncertmeisteris Domantas Milius.

„Labai smagu, kad Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos administracija, fortepijono skyriaus metodinės grupės pirmininkė, mokytoja Neringa  bei gausiai susirinkęs muzikos mokyklos kolektyvas, taip šiltai ir betarpiškai priėmė mane pristatyti mokinių mokymosi sėkmės pavyzdžius, kurie buvo paskatinti demokratinio ugdymo ir požiūrio į pačio mokinio asmeninius ugdymosi poreikius. Aktyviai į diskusijas įsitraukę muzikos mokyklos mokytojai paskatino atviriau ir drąsiau pasidalinti metodine patirtimi renginio metu. Manyčiau, kad kiekvieno iš mūsų – meno ar muzikos mokyklos mokytojo tikslas – padėti atsiskleisti mokiniui kaip asmenybei bei sudaryti sąlygas jo vidinio meninio potencialo sklaidai. Tik nuo to priklauso mokinio santykio su pačia muzika ypatumai, muzikos mokymosi motyvacija ir sėkmė“ – dalinosi pastebėjimais apie vestą seminarą Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje fortepijono mokytojas Domantas Milius.

Demokratinis ugdymas muzikos mokykloje – tai alternatyvaus ugdymo forma, grindžiama mokytojų ir mokinių lygybės, mokinių laisvės kurti ugdymo turinį bei abipusės pagarbos principais. Demokratinėje muzikos mokykloje siekiama ugdyti autentišką muzikos atlikėją ir kūrėją, kuris per nuolatinį kūrybos procesą siekia naujų akademinių rezultatų.

© 2024 mir.lt
Uždaryti valdymą