slider1
slider3
slider2

Priėmimas į įstaigą

ATEIKITE PAS MUS, NES ČIA:

  • KOKYBIŠKAS MUZIKINIS UGDYMAS
  • DĖMESYS KIEKVIENAM VAIKUI
  • GALIMYBĖ REALIZUOTI SAVE KONCERTUOSE, FESTIVALIUOSE, KONKURSUOSE IR KT. RENGINIUOSE
  • KŪRYBIŠKI, ATSAKINGI, KVALIFIKUOTI MOKYTOJAI

KVIEČIAME MUZIKUOTI: fortepijonu, smuiku, violončele, gitara, fleita, saksofonu, klarnetu, trimitu, kanklėmis, birbyne, akordeonu, mušamaisiais muzikos instrumentais, mokytis chorinio ir solinio dainavimo specialybių.
Mokytis Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje priimami vaikai ir jaunuoliai nuo 4 iki 19 metų amžiaus.

4-6 m. vaikučiai laukiami ankstyvojo muzikinio ugdymo grupėje!

Norinčių mokytis mokykloje vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą (atsisiųsti Prašymą), gimimo liudijimo kopiją,  pažymėjimą apie baigtą kursą iš kitos muzikos mokymo įstaigos (jei atvyksta mokytis ne į pirmą klasę) ir užpildytą

atneša į mokyklą adresu Trakų g. 39, Šiauliai

arba siunčia elektroniniu paštumm1@muzika.siauliai.lm.lt

arba užpildo elektroninę prašymo formą internete (Elektroninio Prašymo forma)

 

Prašymai mokytis mokykloje priimami nuo einamųjų metų balandžio 1 d., vadovaujantis Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių 1-ąją muzikos mokyklą tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-115 (atsisiųsti –> Aprašą)

 

Priimant į mokyklos pradinio muzikinio ugdymo 1-2 klases, atliekama priimamų asmenų muzikinių gebėjimų (muzikinės klausos, balso, ritmo pojūčio ir kt.) patikra, atsižvelgiama į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, vaiko amžių, mokomųjų programų keliamus reikalavimus bei nustatytą priimamų mokinių skaičių.

Į kitas mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo klases, esant laisvoms vietoms, priimami mokiniai, pateikę pažymėjimą apie mokymosi pasiekimus panašaus profilio mokykloje.

 

Mokykla, priimdama mokinius (vaikus) į NU (neformalaus ugdymo) programas, specialiųjų gebėjimų patikrinimo mokiniams (vaikams) nevykdo.

 

Priimamo asmens muzikinių gebėjimų patikrinimą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta priėmimo į mokyklą komisija.

 

Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

Informacija teikiama tel.

Raštinė  +370 655 91645
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui +370 676 76725

Informacija atnaujinta — 2023/05/29 | << ATGAL
© 2024 mir.lt
Uždaryti valdymą