slider1
slider3
slider2

Virtuali Šiaulių regiono meno/ muzikos mokyklų diskusija „Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu patirtys“

2021 m. vasario 9 d. Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos iniciatyva įvyko keturių – „Dainų“ muzikos mokyklos, Joniškio Algimanto Raudonikio, Kuršėnų meno mokyklos pedagogų diskusija „Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu patirtys“.

Išklausius mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui Kristinos Vedeckienės, Valerijos Dovydaitienės, Daivos Stankuzevičienės, Kuršėnų meno mokyklos direktoriaus sveikinimo žodį, per 80 pedagogų, pasiskirsčiusių į 7 metodines grupes pagal dėstomą dalyką: fortepijono, akordeono, kanklių, styginių, pučiamųjų, instrumentų, chorinio dainavimo ir teorinio rinkosi į sekcijas, kad galėtų pagarsinti tiek pasiteisinusias, tiek nuolat tobulinamas nuotolinio ugdymo patirtis.

Nelengvas darbas teko moderatoriams: Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytojoms Neringai Krikščiūnei, Dainai Kavaliauskienei, Jovitai Dambrauskienei, Eglei Janušauskienei, Jurgitai Puodžiūnienei, Kuršėnų meno mokyklos mokytojai Irmai Dešriuvienei, Šiaulių „Dainų“ muzikos mokyklos mokytojui Anatolijui Kavaliauskiui. Iš anksto aptartos probleminės sritys, paruošti klausimai atliepė diskutuojančių gerosios pedagoginės patirties sklaidos lūkesčius.

Pasidalinta metodiniais pranešimais, kuriuos parengė Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokytojos Zita Gaškauskaitė „Motyvacija muzikuoti“ ir Vytautė Sakalauskaitė „Meno-muzikos mokykloje dirbančių muzikos pedagogų vertybių raiška įtraukiojo ugdymo kontekste“.

Patirties sukaupta daug, jei po šios dienos, išsikalbėdami tiek džiaugsmų, tiek nesėkmių patirtis išsinešime nors po vieną sakinį, kurį galėtume ir norėtume pritaikyti praktikoje, manykime, kad šis 4 mokyklų virtualus susitikimas buvo prasmingas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Vedeckienė

© 2023 mir.lt