slider1
slider3
slider2

Kai mokiniai atostogauja, mokytojai mokosi

Įsitvirtinant įtraukiojo ugdymo idėjai ir siekiant atliepti individualius vaikų ugdymosi poreikius, plėtoti gebėjimus bei padidinti mokinių įsitraukimą ir jų patiriamą mokymosi sėkmę, 2023 m. vasario 19 d. mokyklos mokytojai rinkosi diskusijai įtraukiojo ugdymo tema.

Mokytoja Aurelija Urniežienė mokyklos bendruomenei pristatė pranešimą „Įtraukusis ugdymas muzikos mokykloje: nuostatos, vertybės ir įtraukios kultūros kūrimas“. Išklausius pranešimą, pedagogai aptarė aplinkos pritaikymo, ugdymo turinio, mokytojų rengimo ir kompetencijų, pagalbos teikimo, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

Dėkojame Aurelijai už informatyvų, įdomų, aktualų pranešimą.

© 2024 mir.lt
Uždaryti valdymą