slider1
slider3
slider2

Vykdomos programos

  • Ankstyvojo neformaliojo ugdymo programa (1-2 metai)
  • Pradinio muzikinio ugdymo programa (4 metai)
  • Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (4 metai)
  • Kryptingo muzikavimo neformalaus ugdymo programa (4 metai)
  • Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa (4 metai)

Mokytis pagal ankstyvojo neformaliojo ugdymo programą priimami 5-6 metų amžiaus vaikai. Programos tikslas – kompleksiškai lavinti prigimtinius vaikų muzikinius gebėjimus derinant visas muzikinės veiklos rūšis: dainavimą ritmiką, muzikos klausymą, muzikavimą vaikiškais melodiniais bei ritminiais instrumentais. Vaikai ruošiami 1-ai muzikos mokyklos klasei.

Pradinio muzikinio ugdymo programa. Programos tikslas – nuosekliai ir sistemingai suteikti pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius, bendrąsias ir dalykines muzikines kompetencijas.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa. Programos tikslas – sistemiškai plėsti mokinių muzikos srities žinias, stiprinti muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius, suteikti bendraisiais ir dalykines kompetencijas.

Mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą ir išlaikę keliamuosius egzaminus, toliau mokosi pagal pagrindinio muzikinio ugdymo programą. Baigusiems pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos mokyklos baigimo pažymėjimai.

Kryptingo muzikavimo neformalaus ugdymo programa. Šią programą gali rinktis baigusieji muzikos mokyklą ir pageidaujantys toliau groti ar dainuoti meniniuose kolektyvuose. Programos tikslas – plėtoti ir gilinti mokinių raiškos poreikius bei meninius ir kūrybinius gebėjimus taikant kolektyvinio muzikavimo patirtį. Baigusiems šią programą išduodami programos baigimo pažymėjimai.

Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa. Programą renkasi baigusieji pradinio muzikinio ugdymo programą. Programos tikslas – tenkinti ir realizuoti mokinių muzikinės saviraiškos poreikį dalyvaujant įvairiose muzikinėse veiklose. Baigusiems šią programą išduodami programos baigimo pažymėjimai.

Informacija atnaujinta — 2017/10/18 | << ATGAL
© 2024 mir.lt
Uždaryti valdymą