slider1
slider3
slider2

Metodinė diena „Nauji solfedžio vadovėliai: turinys, metodinės nuostatos, rekomendacijos“

2023 m. kovo 22 d. Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje vyko metodinė diena „Nauji solfedžio vadovėliai: turinys, metodinės nuostatos, rekomendacijos“. Metodinės dienos lektorės Indra Scerinienė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ir Nadežda Dambrauskienė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytoja metodininkė skaitė pranešimus, pristatė autorinius solfedžio vadovėlius muzikos ir meno mokyklų 3, 4, ir 5 klasėms, pateikė darbo su šiais vadovėliais metodines bei praktines rekomendacijas.

Skaitytuose pranešimuose „Solfedžio pamoka šiandien: naujų metodinių leidinių aktualumas. Improvizacija praktinių užduočių tema“ (Indra Scerinienė), „Solfedžio kaip muzikavimas. Solfedžio vadovėlis 5 klasei: muzikinės klausos lavinimo metodiniai ir praktiniai aspektai“ ir „Alfa kartos vaikai ir solfedžio: tradicijų praradimas ar šuolis į ateitį?“ (Nadežda Dambrauskienė) lektorės kompetentingai analizavo solfedžio dalyko mokymo(si) aktualijas ir ypatumus, pristatė inovatyvias mokymo(si) priemones ir metodus, nuoširdžiai dalijosi savo pedagoginėje praktikoje sukaupta patirtimi, žiniomis ir įžvalgomis.

Metodinėje dienoje dalyvavę meno ir muzikos mokyklų, gimnazijų mokytojai iš Joniškio, Mažeikių, Radviliškio, Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės miesto ir rajono bei Plungės rajono diskusijų metu noriai dalijosi gerąja metodine ir praktine patirtimi, padėsiančia kryptingiau ir efektyviau organizuoti solfedžio mokymo(si) procesą.

Už visokeriopą pagalbą ir iniciatyvos palaikymą sklandžiai įgyvendinant visus renginio sumanymus metodinės dienos iniciatorė ir organizatorė – Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytoja

Aurelija Urniežienė nuoširdžiai dėkoja:

  • Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkei Reginai Simulikienei;
  • Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktoriui Vygintui Ališauskui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Kristinai Vedeckienei;
  • Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos Teorinio skyriaus mokytojams: Eglei Janušauskienei, Dainai Kavaliauskienei, Rimantui Narkui;
  • Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytojams Ritai Banei ir Arūnui Baniui.
© 2024 mir.lt
Uždaryti valdymą